Cách đọc kèo số tự nhiên

  • Kèo số tự nhiên là kèo được chấp hoặc bị chấp với số trái là: 1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 5,6,7,8,9......
  • Nếu đội A chấp đội B 1 trái. Sau khi kết thúc trận đấu có thể HÒA hoặc THẮNG hoặc THUA. HÒA khi đội A ghi bàn 1 trái, THẮNG khi đội A ghi bàn 2 trái trở lên. Ngược lại, đội A thua nếu không ghi bàn hoặc bị ghi bàn. Tiền THẮNG và THUA là ăn đủ và thua đủ.

cách đọc kèo số tự nhiên

Các ô đóng khung màu đỏ là kèo số tự nhiên

Cách đọc kèo số thập phân

  • Kèo số thập phân có dạng: 0-0.5 hoặc 0.5 hoặc 0.5-1 hoặc 1-1.5 hoặc 1.5 hoặc 1.5-2 hoặc 2-2.5 hoặc 2.5 hoặc 2.5-3 hoặc ....
  • Kèo số thập phân có còn tên gọi khác 1/4 hoặc 1/2 hoặc 3/4 hoặc 1 1/4 hoặc 1 1/2 hoặc 1 3/4 hoặc ....
  • Cách đọc kèo 1/4 (0-0.5): nếu đội A chấp đội B là 1/4 trái. Nếu đội A HÒA đội B thì đội A là đội thua và THUA NỬA TIỀN. Lưu ý, trường hợp HÒA là trường hợp đặc biệt cho kèo 1/4. Những trường hợp còn lại thì tính như cách đọc kèo số tự nhiên.
  • Cách đọc kèo 1/2 (0.5): nếu độ A chấp đội B là 1/2 trái. Trường hợp này cách tính tiền thắng thua giống như cách đọc kèo số tự nhiên
  • Cách đọc kèo 3/4 (0.5-1) nếu đội A chấp đội B là 3/4 trái THẮNG đội B và chỉ thắng 1 trái thì THẮNG NỬA TIỀN. Đây là trường hợp đặc biệt của kèo 3/4 khi số bàn thắng - số trái chấp = 0.25 (hay 1/4) thì phát sinh trường hợp THẮNG NỬA TIỀN. Những trường hợp còn lại thì tính như cách đọc kèo số tự nhiên.
  • Đối với các dạng kèo 1-1.5 hoặc 1.5-2 hoặc 2-2.5 hoặc 2.5-3... đọc tương tự như kèo 1/4 và 3/4

cách đọc kèo số thập phân

Các ô đóng khung màu đỏ là kèo số thập phân